Tag: Amazon

Nền văn hóa “Thân thiện và đầy nhiệt huyết” tại Amazon

Nền văn hóa “Thân thiện và đầy nhiệt huyết” tại Amazon

Câu chuyện này đại diện cho vấn đề mà nhiều người trong chúng ta phải đối diện hàng ngày: Liệu chúng ta có thường xuyên chọn trở thành một người tử tế – ở nhà và ở công sở? Ngày

Tìm hiểu những nguyên tắc làm việc của Amazon

Tìm hiểu những nguyên tắc làm việc của Amazon

Các lãnh đạo sẽ lấy khách hàng làm điểm bắt đầu và từ đó tìm ra các công việc cần làm. Họ làm việc một cách đầy nhiệt huyết để đạt được và giữ được sự tin tưởng của khách