Tag: Apple

Lý do Steve Jobs khuyến khích các nhân viên nên tập thiền

Lý do Steve Jobs khuyến khích các nhân viên nên tập thiền

Có thể bạn không biết nhưng Steve Jobs cũng là một người thực hành thiền định từ khá sớm. Sau khi rời khỏi trường đại học Reed, Jobs dành vài tháng đến Ấn Độ. Tại Apple thời Steve Jobs, ông

Văn hoá nội bộ qua nhận xét của nhân viên Apple

Văn hoá nội bộ công qua nhận xét của nhân viên Apple

Tại Apple, nhân viên thường không được phép nói về công ty. Apple trả tiền cho nhân viên và chất xám của họ. Ý tưởng mới, giải pháp mới hay bất kỳ những vấn đề liên quan đến kỹ thuật