Tag: Doanh nghiệp tư nhân

Giải mã tên gọi của 12 doanh nghiệp toàn cầu

Giải mã tên gọi của 12 doanh nghiệp toàn cầu

Công cụ tìm kiếm Google có tên gọi là lỗi chính tả của từ “googol” – thuật toán chỉ số 10 mũ 100, tức con số 1 theo sau bởi 100 chữ số 0. Tên gọi này thể hiện sứ