Tag: Google

Tìm hiểu chính sách nghỉ phép của Google

Tìm hiểu chính sách nghỉ phép của Google

Câu chuyện bắt đầu từ một vài năm trước, khi người thân của một nhân viên Google bị ốm. Nhân viên này cần nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho người thân nhưng số ngày nghỉ phép nhận lương