Tag: Jeff Bezos

Nền văn hóa “Thân thiện và đầy nhiệt huyết” tại Amazon

Nền văn hóa “Thân thiện và đầy nhiệt huyết” tại Amazon

Câu chuyện này đại diện cho vấn đề mà nhiều người trong chúng ta phải đối diện hàng ngày: Liệu chúng ta có thường xuyên chọn trở thành một người tử tế – ở nhà và ở công sở? Ngày