Tag: kẻ dối trá

Sa thải nhân viên nói dối có phải cách tốt nhất

Sa thải nhân viên nói dối có phải cách tốt nhất

“Không nhất thiết phải thế”, theo ông Charles A. Krugel, luật sư kiêm chuyên gia nhân sự cho biết. Sẽ có sự khác biệt giữa một nhân viên nói sai sự thật và một người có thể đặt công ty