Tag: kinh doanh cà phê

Kinh nghiệm mở quán kinh doanh cà phê

Kinh nghiệm mở quán kinh doanh cà phê

Bạn cần phải dò xét thật kỹ căn nhà muốn mua hoặc thuê để mở quán. Hãy tìm một chỗ đỗ xe quanh đó, đếm lượng xe cộ hoặc người đi ngang qua mỗi giờ. Nếu bạn đang có kế