Tag: kinh nghiệm kinh doanh

Bài học kinh doanh từ những người bán thức ăn đường phố ở Bangalore

Bài học kinh doanh từ những người bán thức ăn đường phố ở Bangalore

Chỉ cần tạo ra một vài điều khác biệt đơn giản trong sản phẩm, bạn đã có thể tạo ra một sản phẩm khác hẳn những sản phẩm đang có trên thị trường và nhờ đó sẽ thu hút được