Tag: làm việc

Chiến lược ứng phó với đồng nghiệp dở chứng

Chiến lược ứng phó với đồng nghiệp dở chứng

Goulston liệt kê ra nhiều chiến lược ứng phó với mẫu người hay “dở chứng” ở nơi làm việc – những người đột nhiên mất kiểm soát hành vi ứng xử. Chuyện một đồng nghiệp bỗng dưng “dở chứng” ở