Tag: lãnh đạo

15 căn bệnh phổ biến của những nhà lãnh đạo

15 căn bệnh phổ biến của những nhà lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo thường được ví như một cơ thể của con người, nó liên tục được nâng cấp và phát triển trong các mối quan hệ và sự hiểu biết để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của

5 lời khuyên giúp lãnh đạo hạnh phúc hơn

5 lời khuyên giúp lãnh đạo hạnh phúc hơn

Vượt qua được hai thách thức này, nhà lãnh đạo và cả doanh nghiệp của họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cụ thể, họ và cả đội ngũ sẽ tận dụng thời gian tốt hơn, hoàn thành được nhiều