Tag: lúng sâu vào khủng hoảng

5 bài học để không bị lúng sâu vào khủng hoảng

5 bài học để không bị lúng sâu vào khủng hoảng

“Là doanh nghiệp, chúng ta đều biết rằng câu “khách hàng luôn luôn đúng” chỉ là một câu nói có tính tương đối. Bởi thực sự có rất nhiều doanh nghiệp thành công với phương châm nhân viên là số