Tag: Marc Andreessen

Mark Zuckerberg từng định bán Facebook với giá 1 tỷ USD

Mark Zuckerberg từng định bán Facebook với giá 1 tỷ USD

Marc Andreessen đã trở thành một người cố vấn có giá trị cho Facebook của Mark Zuckerberg vào năm 2006, khi Yahoo nỗ lực mua lại mạng xã hội này với giá 1 tỷ USD. Nếu Mark Zuckerberg không nghe