Tag: môi trường doanh nghiệp

Tìm hiểu yếu tố tạo nên văn hóa học hỏi trong doanh nghiệp

Tìm hiểu yếu tố tạo nên văn hóa học hỏi trong doanh nghiệp

Điều quan trọng không phải là những con số lớn hay nhỏ, mà các con số chi ra ấy mang lại kết quả như thế nào và tổ chức đó có một văn hóa học hỏi hay không. “Việc học