Tag: môi trường kinh doanh

5 lời khuyên đảm bảo cho quá trình cụ thể hóa chiến lược

5 lời khuyên đảm bảo cho quá trình cụ thể hóa chiến lược

Với một công ty hoạt động lâu năm trong môi trường kinh doanh tương đối ổn định, người lãnh đạo nên lựa chọn những quyết định thực tiễn và dài hạn được cụ thể bằng kế hoạch chiến lược khoa