Tag: môn khoa học

6 lỗi cần tránh của những nhà đầu tư trẻ tuổi

6 lỗi cần tránh của những nhà đầu tư trẻ tuổi

Cổ phiếu Apple là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu bạn đầu tư 10.000 USD vào Apple trong tháng 7/2002, 9 tháng sau khi chiếc iPod đầu tiên ra đời, ngày nay bạn sẽ trở thành triệu phú. Trên thế