Tag: nguyên tắc làm việc của Amazon

Tìm hiểu những nguyên tắc làm việc của Amazon

Tìm hiểu những nguyên tắc làm việc của Amazon

Các lãnh đạo sẽ lấy khách hàng làm điểm bắt đầu và từ đó tìm ra các công việc cần làm. Họ làm việc một cách đầy nhiệt huyết để đạt được và giữ được sự tin tưởng của khách