Tag: những thương hiệu giá trị nhất

10 thương hiệu giá trị nhất của năm 2016

10 thương hiệu giá trị nhất của năm 2016

Theo Millward Brown “Google đã phát triển mạnh nhờ vào sự đổi mới liên tục, tăng doanh thu từ quảng cáo, và tăng trưởng trong kinh doanh điện toán đám mây của mình.” Trong danh sách các thương hiệu giá