Tag: nói Không

Bằng cách nói Không, bạn có thể tập trung vào mục tiêu của mình

Bằng cách nói Không, bạn có thể tập trung vào mục tiêu của mình

Ngày nay, nhiều công ty mong đợi nhân viên của họ phải làm việc nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Từ thực tập sinh cho tới các vị trí quản lý, mọi người thường nói “có” với những yêu