Tag: ông chủ doanh nghiệp nhỏ

5 sai lầm thường gặp của những ông chủ doanh nghiệp nhỏ

5 sai lầm thường gặp của những ông chủ doanh nghiệp nhỏ

“Thách thức lớn nhất đối với một chủ doanh nghiệp nhỏ trong thị trấn cũng giống với một chủ doanh nghiệp nhỏ trong thành phố. Đó là họ không dám nghĩ lớn, không dám cạnh tranh với những đối thủ