Tag: ông Obama

Cách thu phục lòng tin của ông Obama

Cách thu phục lòng tin của ông Obama

Nếu những ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên là ngôn ngữ cơ thể và tạo hình cá nhân cho phép Obama nhanh chóng thu hút sự tập trung của mọi người, thì việc sử dụng một cách tài tình giọng