Tag: phương thức cạnh tranh

5 phương thức cạnh tranh mà các công ty thường sử dụng

5 phương thức cạnh tranh mà các công ty thường sử dụng

Từ sau Thế chiến thứ hai, các công ty Nhật Bản tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nhờ thế mà nâng cao thặng dư kinh tế. Cụm từ “Sản xuất tại Mỹ (“Made in the USA”)