Tag: quản lý

5 điều nhân viên muốn người quản lý thay đổi

5 điều nhân viên muốn người quản lý thay đổi

“Nhân viên muốn biết những gì bạn mong đợi ở họ và họ muốn có ai đó để chia sẻ, giúp đỡ và hướng dẫn”, Laura Troyani, giám đốc tiếp thị của TINYpulse cho biết. TINYpulse, một công ty phần