Tag: quản trị

RELEVANCE là từ đắt giá nhất trong bán hàng

RELEVANCE là từ đắt giá nhất trong bán hàng

Việc cố gắng tìm một thứ quan trọng nhất của lĩnh vực hay vấn đề nào đó, “cô đọng” nó trong chỉ một từ, hóa ra lại là quá trình rất hấp dẫn ????, đồng thời cũng là một cách

Muốn phát triển cần phải thay đổi

Muốn phát triển cần phải thay đổi

Chúng ta hãy thử trả lời một câu hỏi: đâu là 10 doanh nghiệp lớn nhất hiện tại? Và hãy tiếp tục trả lời câu hỏi đó cho thời điểm 10, 20 và 30 năm trước. Chưa bao giờ mà