Tag: Richard Branson

Richard Branson dành lời khuyên cho những doanh nhân trẻ

Richard Branson dành lời khuyên cho những doanh nhân trẻ

Nếu việc phải hoàn thành các cấp học của bạn không phải là một lựa chọn thì việc vận hành một doanh nghiệp trong khi đi học là một cách tốt để có được kinh nghiệm kinh doanh, Richard nói.