Tag: sai lầm thường gặp khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp

10 sai lầm thường gặp khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp

10 sai lầm thường gặp khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tốn thời gian cho các cuộc họp. Sự hiện diện của người lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến môi trường làm việc của nhân viên. Nhưng bạn không thường xuyên có mặt vì bận họp, bạn sẽ mất cơ