Tag: Sếp lớn Coca-Cola

Sếp lớn Coca-Cola từ chức vì gian lận

Sếp lớn Coca-Cola từ chức vì gian lận

Báo New York Times đã phanh phui mối quan hệ tài chính giữa nhóm nghiên cứu có tên Global Energy Balance Network – GEBN (Mạng lưới cân bằng năng lượng toàn cầu) gồm các nhà nghiên cứu ở trường đại