Tag: tạo ấn tượng với sếp

Cách để tạo ấn tượng với sếp

Cách để tạo ấn tượng với sếp

“Nếu như bạn muốn được thế hệ đi trước phản hồi và hỗ trợ trong nghề nghiệp thì trước hết bạn cần phải là người làm việc tốt nhất có thể,” ông Schawbel, người làm việc ở New York, viết