Tag: tạo sự khác biệt

8 điều mà các doanh nhân đã làm để tạo sự khác biệt

8 điều mà các doanh nhân đã làm để tạo sự khác biệt

Doanh nhân chọn cách từ bỏ sự an toàn và quen thuộc của một công việc bình thường để sống một cuộc sống không chắc chắn và an toàn. Tinh thần doanh nhân là điều vượt trên cả những tên