Tag: tập thiền

Lý do Steve Jobs khuyến khích các nhân viên nên tập thiền

Lý do Steve Jobs khuyến khích các nhân viên nên tập thiền

Có thể bạn không biết nhưng Steve Jobs cũng là một người thực hành thiền định từ khá sớm. Sau khi rời khỏi trường đại học Reed, Jobs dành vài tháng đến Ấn Độ. Tại Apple thời Steve Jobs, ông