Tag: thăng tiến

Lý do nhân viên cần nói lên quan điểm của mình trong công việc

Lý do nhân viên cần nói lên quan điểm của mình trong công việc

Để dễ dàng nói lên ý kiến thì việc chọn đúng thời điểm là rất quan trọng. Ví dụ bạn đang ở trong một cuộc họp của công ty, hãy tự hỏi “Ai đang tạo nên giá trị của cuộc