Tag: thành công

Tầm nhìn sống sẽ giúp bạn thành công

Tầm nhìn sống sẽ giúp bạn thành công

Cameron Herold, doanh nhân Canada tại Phoenix, bang Arizona, đề xuất giải pháp thoát khỏi cái bẫy này. Ông có sáng kiến khi theo dõi cuộc thi nhảy cao Olympic: “Tôi thích cách người nhảy cao nhất sử dụng kỹ