Tag: Thay đổi để phát triển

Muốn phát triển cần phải thay đổi

Muốn phát triển cần phải thay đổi

Chúng ta hãy thử trả lời một câu hỏi: đâu là 10 doanh nghiệp lớn nhất hiện tại? Và hãy tiếp tục trả lời câu hỏi đó cho thời điểm 10, 20 và 30 năm trước. Chưa bao giờ mà