Tag: thu hút khách hàng

Chia sẻ kinh nghiệm hình thành thói quen cho khách hàng

Chia sẻ kinh nghiệm hình thành thói quen cho khách hàng

Nghiên cứu cho thấy, gần 50% hành động hằng ngày của chúng ta đều xuất phát từ những hành vi mang tính vô thức như thế. Chẳng hạn, có đôi khi bạn thường xuyên kiểm tra chiếc điện thoại của