Tag: Thử thách

Thử thách là bước đệm để phát triển

Thử thách là bước đệm để phát triển

“Tôi nhận thấy rạn san hô về phía gần đầm nước có vẻ tai tái xanh, và hình như nó vô hồn làm sao ấy, còn phần hướng ra phía đại dương thì có vẻ sống động và màu sắc