Tag: thương nhân

Tìm hiểu phương pháp kinh doanh tâm lý “Chín mươi chín”

Tìm hiểu phương pháp kinh doanh tâm lý “Chín mươi chín”

Cửa hàng “Chín mươi chín” từ khi mở nghiệp đến nay, buôn bán luôn luôn hưng thịnh. Tìm hiểu nguyên nhân, ngoài tên cửa hàng độc đáo mới lạ hấp dẫn sự chú ý còn là sự sáng suốt về