Tag: Văn hóa học hỏi

Văn hóa học hỏi trong doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi lớn

Văn hóa học hỏi trong doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi lớn

“Những công việc trong lĩnh vực kế toán, pháp luật và dịch vụ và hầu hết việc ở phạm vi công sở đang bị đe dọa sẽ bị loại bỏ hoặc thay đổi tận gốc do sự phát triển của

Tìm hiểu yếu tố tạo nên văn hóa học hỏi trong doanh nghiệp

Tìm hiểu yếu tố tạo nên văn hóa học hỏi trong doanh nghiệp

Điều quan trọng không phải là những con số lớn hay nhỏ, mà các con số chi ra ấy mang lại kết quả như thế nào và tổ chức đó có một văn hóa học hỏi hay không. “Việc học