Tag: xa lánh văn phòng

Cách để nhân viên không “xa lánh” văn phòng

Cách để nhân viên không "xa lánh" văn phòng

“Các doanh nghiệp cần phải suy nghĩ rất nhiều về thực trạng nhân viên không còn xem công sở là không gian tốt nhất để làm việc hiệu quả hay để tập trung vào các dự án quan trọng”. Sở