Tag: xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến

Ứng dụng giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến

Ứng dụng giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến

EmploTime cũng cho phép nhân viên “đòi” thêm tiền nếu họ phải làm việc ngoài giờ. Đồng thời, nhà quản lý nhận biết được nhân viên đang ở trong kỳ nghỉ, đang di chuyển hay chờ chuyến bay… Những ứng