Tag: xây dựng văn hóa rủi ro

Tìm hiểu những cách xây dựng văn hóa rủi ro

Tìm hiểu những cách xây dựng văn hóa rủi ro

Theo các chuyên gia, con đường duy nhất đi đến thành công là chấp nhận “thất bại có mục đích” và thành công lớn chỉ có thể đến nếu tổ chức đã trải qua những thất bại nhỏ. Văn hóa