Tìm hiểu chính sách nghỉ phép của Google

Tìm hiểu chính sách nghỉ phép của Google

Câu chuyện bắt đầu từ một vài năm trước, khi người thân của một nhân viên Google bị ốm. Nhân viên này cần nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho người thân nhưng số ngày nghỉ phép nhận lương trong năm của anh ta đã hết.

Tìm hiểu chính sách nghỉ phép của Google

Tìm hiểu chính sách nghỉ phép của Google

Theo đó tại Google cho phép nhân viên được chia sẻ ngày nghỉ phép của mình với các đồng nghiệp.

Số ngày nghỉ phép nhận lương hàng năm tại Google là 15 ngày cho nhân viên làm việc từ 3 năm trở xuống, 20 ngày cho những nhân viên có 4 năm kinh nghiệm và 25 ngày cho những người đã gắn bó với hãng công nghệ Mỹ từ 6 năm trở lên.

Tuy nhiên, có một chính sách hết sức độc đáo tại Google mà có thể bạn chưa từng nghe thấy ở những công ty khác. Đó là chính sách cho phép nhân viên chia sẻ ngày nghỉ phép của họ với các đồng nghiệp.

Câu chuyện bắt đầu từ một vài năm trước, khi người thân của một nhân viên Google bị ốm. Nhân viên này cần nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho người thân nhưng số ngày nghỉ phép nhận lương trong năm của anh ta đã hết.

Trong trường hợp đó, người nhân viên có 2 lựa chọn: nghỉ làm không lương hoặc là tiếp tục đi làm và không thể chăm sóc người thân.

Biết được tình huống khó xử của anh ta, một người đồng nghiệp đã đề nghị công ty cho phép nhân viên này được phép sử dụng ngày nghỉ của những nhân viên khác.

Và chính sách “quyên góp” ngày nghỉ của Google bắt đầu ra đời từ đấy.

Laszlo Bock, người đứng đầu mảng nhân sự của Google cho biết “Với chính sách này, nếu một nhân viên Google cần thời gian nghỉ, những nhân viên khác có thể tặng lại thời gian nghỉ phép của mình cho họ.”

“Chúng tôi phát triển nó thành một hệ thống để không chỉ một mà nhiều nhân viên có thể hưởng lợi từ ý tưởng này”, Bock nói thêm.

Một trong những bí quyết quản lý của Google chính là tạo ra một môi trường làm việc – nơi những nhân viên thông minh và sáng tạo thúc đẩy sự thay đổi của công ty. Và với chính sách nghỉ phép đặc biệt trên, có thể thấy ý tưởng về môi trường làm việc tuyệt vời đang thực sự diễn ra tại Google.

Theo doanhnhan.net